Başbakan Theresa May, ‘insan hakları ihlali’ konusunda Bahreyn’i baskı altına aldı

Theresa May, Bahreyn’deki Arap haklarının bugün krallığa giderken insan hakları konusunda üstesinden gelme baskısı altında. Kampanyalar işkence, ortadan kaybolmalar, keyfi tutuklamalar ve haksız davaların norm olduğunu iddia ediyorlar. Başbakan, bu baskıya hemen son vermek için Bahreyn hükümetine baskı yapma etkisini kullanma çağrısında bulundu. İnsan Hakları İzleme, İade Alma ve Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsü (BIRD) dahil olmak üzere eylem grupları, Bayan May’a, Bahreyn’i yasal ve siyasi reformlar üzerine bastırıyorlar.İşkence gördüklerini, zorla kaybetmelerin, keyfi tutuklamaların ve haksız yargılamaların normal olduğunu söylediler. Başbakan’a: Bahreyn yetkilileri serbest ifade, meclis ve dernek kurma haklarına yönelik saldırı düzenlediklerini söylediler. Bahreynlerin iç huzursuzluğuna siyasi bir çözüm yolunda. Hükümetin teşvik etme konusundaki kararlılığı konusunda ciddi

Bir cevap yazın